Byggerådgiver på Sjælland med baggrund som arkitekt og ingeniør i +20 år

Når du planlægger en tilbygning eller et nyt byggeri, skal der udarbejdes et myndighedsprojekt med tegninger og beskrivelser. Dette danner grundlag for kommunens udstedelse af byggetilladelse, så byggeriet kan starte.

Professionel byggerådgivning

Ønsker du et fejlfrit byggeprojekt? Vores professionelle byggerådgivning sikrer, at dit projekt forløber effektivt og opfylder alle tekniske standarder. Med vores ekspertise i komplekse byggeregler og kvalitetskrav, garanterer vi en problemfri proces fra planlægning til færdiggørelse.

Arkitekt- og Ingeniørrådgivning

Cases på Sjælland

Ny 1. sal og tilbygning

Under Lindene, Holte

Ny 1. sal og tilbygning

Landsevej, Holte

Ny 1. sal og tilbygning

Vangebovej, Holte

Tilbygning og energirenovering

Rudersdalsvej, Holte

Tilbygning

Borgmester Schneidersvej, Holte

Arkitekttegnet liebhaverejendom

Helgasvej, Holte

Projektforløb

Et projektforløb kan se ud som følgende

1. IDÉ-MØDE

Byggerådgiveren kommer ud til et møde i huset. Vi tager en snak omkring jeres ønsker og behov, og byggerådgiveren vurderer muligheder i forholdt til huset, grunden mv.

2. SKITSE-PROJEKT

Baseret på idé-mødet, kan det aftales at arkitekten udarbejder et skitse-projekt. Et skitse-projekt er ”grov streg”, der visualiserer arkitektens idé til projektet, uden at dette dog er færdig gennemarbejdet.

3. MYNDIGHEDSPROJEKT

Myndighedsprojektet er det skal indsendes til kommunen, for at de kan udstede en byggetillaldelse.

I myndighedsprojektet samles bygherres, arkitektens, lovens rammer til ét, og danner således rammen for det færdige projekt. Myndighedsprojektet består af målfaste tegninger; situationsplan, planer, facader, snit, samt beskrivelse af projektet ift. Bebyggelsesprocent, energikrav mv.

4. KONTRAHERING

Ark-ing Byg kan bistå med kontrahering med entreprenører. Økonomi, tidsplaner, aftalegrundlag, ”worst-case-scenarie” mv. kan være godt at have belyst førend man indgår endelige aftaler.

5. BYGGEPERIODEN

Ark-ing Byg tilbyder at yde tilsyn og/eller byggestyring af dit byggeprojekt i byggeperioden. Tilsyn fra en uvildig rådgiver, kan spare dig for bøvl, forsinkelser, fejl, mangler og ekstraregninger. Tilsynsarbejdet er f.eks. at føre opsyn med håndværkernes arbejde, at afholde byggemøder, svare på spørgsmål fra entreprenørerne, løse problemer så der ikke opstår unødige forsinkelser, samt sørge for at økonomien og tidsplanen bliver overholdt.

Tilsyn er ikke et lovkrav, men kan være en god ting at tilvælge.

Kontakt os

Har du et byggeprojekt eller en byggedrøm, så kontakt os.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.